GSM-fraude kan oplopen tot 14 miljard

Print
De financiële sectie van het parket van Luik wilde donderdag geen commentaar geven bij het onderzoek naar de BTW-fraude volgend op de verkoop van een zeer grote hoeveelheid mobiele telefoons de laatste maanden. Wel is vernomen dat het onderzoek in februari in Luik werd opgestart en dat het later werd opgevolgd bij de parketten van Brussel, Antwerpen en Hasselt.
BR>
Woensdag kondigde het parket van Brussel aan dat onderzoeksrechter Michel Claise een onderzoek voerde naar een twintigtal GSM-bedrijfjes die aan elkaar gelinkt waren en voor meer dan twee miljard frank (50 miljoen euro) BTW ontdoken hadden. Zeven mensen werden in verdenking gesteld van het witwassen van geld, valsheid in geschrifte, oplichterij en BTW-fraude. De fraudeurs lieten valse facturen opstellen van fictieve bedrijven uit het buitenland.

In juni 2001 waren al in deze zaak drie Luikenaren aangehouden. Onder hen een uitbater van een winkel die GSM-toestellen en toebehoren verkocht. Die uitbater was lid van een vereniging met zetel in het Groot-Hertogdom Luxemburg en het is via die dekmantel dat grote aantallen GSM-toestellen konden aangekocht worden. Doordat de aankopen in Luxemburg gebeurden, werd aan de Belgische staat niet alleen geen BTW betaald, maar daarenboven betaalde de Belgische Staat ook nog een deel van de BTW terug aan de oplichters. Op deze manier zou de financiële schade in het arrondissement Luik alleen al op meer dan 1 miljard frank kunnen geraamd worden.

Het onderzoek naar welk bedrag uiteindelijk naar welke BTW-fraudeur ging, duurt ondertussen voort. Eén transactie zou tot 30.000 frank (743,68 euro) opgeleverd hebben en op deze manier zouden honderden GSM-toestellen aan een zeer lage prijs doorverkocht kunnen worden.

Het tijdschrift "Trends-Tendances" wijdt in haar editie van 23 augustus 2001 een volledig dossier aan de BTW-fraude bij mobiele telefoons. Zo wordt er gesteld dat tussen 1993 en 2000 zeker 31 dossiers bij de parketten bekend raakten over BTW-fraude bij de aan- en verkoop van GSM's. Het zou om een bedrag gaan dat de 14 miljard frank benadert.