Meer kans op verwikkelingen bij tienerzwangerschap

Print
Vrouwen die voor de leeftijd van 20 zwanger worden lopen een hoger risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en vroegneonatale sterfte. Dat blijkt uit een studie door de gynaecologische diensten van de Antwerpse en Gentse universitaire ziekenhuizen waarin tienerzwangerschappen in Vlaanderen in de periode 1994-98 vergeleken werden met die van 27-jarigen. De resultaten staan te lezen in het Tijdschrift voor Geneeskunde.
BR>
Het aantal tienerzwangerschappen schommelde jaar na jaar rond 2 procent van het totaal. Het percentage vroeggeboorten (-36 weken) in deze groep bedroeg 8,8 procent tegenover 7,8 procent bij 27-jarigen. Bij -17-jarigen was dit percentage het hoogst (11,4). Ook het percentage pasgeborenen met laag geboortegewicht (-2.500 gram) was hoger (8,7 versus 6,7) met opnieuw het hoogste cijfer voor -17-jarigen (9,7 procent). De vroegneonatale sterfte (overlijden kind voor 8e dag na geboorte) was gelijk (0,3 procent) maar bijzonder hoog bij -17-jarigen (1,1 procent).

De onderzoekers pleiten gezien het verhoogd risico op verwikkelingen voor een meer intense medische en aangepaste psychosociale begeleiding van zwangere tieners. Uit het onderzoek blijkt echter dat zwangere tieners zich later aanbieden voor prenatale controle. Slechts 43 procent van de tieners tot 17, 55 procent van de 17-18- jarigen en 55 procent van de 19-jarigen bieden zich tijdens het eerste zwangerschapstrimester aan voor een eerste raadpleging.

De onderzoekers konden ook in één op drie tienerzwangerschappen uit deze periode de hand leggen op de socio-economische gegevens van de moeder. Daaruit blijkt dat zij in 61,4 procent der gevallen ongehuwd is (10,8 procent voor de 27-jarigen) en in 29,6 procent der gevallen alleenwonend (4 procent). Het aantal tieners dat geen opleiding (4,4 versus 0,8 procent) heeft genoten of alleen lager onderwijs (32,2 versus 6,7 procent) is opvallend hoog. Opvallend is ook de oververtegenwoordiging van allochtone meisjes (38 versus 22 procent).
Lit. Y.Jacquemyn, M.Temmerman, G.Martens, A.Dom, Tienerzwangerschappen in Vlaanderen, Tijdschrift voor Geneeskunde, 15 augustus 2001, p.1077-1083.