Gerecht vervolgde reeds 9 keer feiten met minderjarigen in buitenland

Print
Het Belgisch gerecht heeft reeds negen dossiers aangelegd over zedenfeiten die in het buitenland gepleegd werden en waarbij de slachtoffers minderjarigen zijn. De dossiers werden opgemaakt sinds de wet tegen de mensenhandel in april '95 zo'n vervolgingen in België mogelijk maakt. Dat antwoordt Justitieminister Marc Verwilghen op een schriftelijke vraag van senator Erika Thijs (CVP).
BR>
Drie zaken kwamen al voor de correctionele rechtbank. In twee gevallen was er een veroordeling, in één een vrijspraak. De andere zaken worden nog onderzocht. De feiten werden vooral in niet-Europese landen gepleegd zoals Cambodja, Vietnam en Thailand. De onderzoeken zijn volgens de minister zeer zwaar omdat ze zich in het buitenland situeren, aanleiding geven tot internationale rogatoire commissies, stukken vertaald moeten worden en de samenwerking met plaatselijke gerechtelijke overheden niet steeds even vlot verloopt.