Proces zaligverklaring Kanunnik Triest wordt zondag geopend

Print
Mgr. Arthur Luysterman, bisschop van Gent, opent op zondag 26 augustus om 16 uur in de Sint-Baafskathedraal in Gent het proces van de zaligverklaring van Petrus Jozef Triest, één van de grondleggers van de moderne psychiatrische zorg in ons land.
Petrus Jozef Triest werd op 31 augustus 1760 in Brussel geboren. Een eerste blijk van zijn inzet voor marginalen en kansarmen was de oprichting van een weeshuis. Als pastoor van Lovendegem richtte hij in 1803 de Zusters van Liefde op om weerwerk te bieden aan de schrijnende armoede onder zijn parochianen. Om de arme bejaarden in het Gentse Bijlokeziekenhuis beter te verzorgen stichtte hij in 1807 de hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius, die later de Broeders van Liefde worden genoemd.

Triest en zijn broeders bouwden samen met de Gentse psychiater Joseph Guislain een samenwerking uit die geschiedenis maakte. Ze lag aan de basis van een nieuwe visie op de behandeling van psychisch zieken.
Om tegemoet te komen aan de thuiszorg van de armen richtte de kanunnik in 1823 de broeders van Sint Jan de Deo op. In 1835, een jaar voor zijn dood, stichtte Triest de congregatie van de zusters Kindsheid Jezu om de zorg voor de vondelingen te behartigen.

De eerste - diocesane - fase met het oog op de zaligverklaring van Triest gaat zondag van start. In het bisdom Gent, waar Triest heeft geleefd, moet een bisschoppelijk tribunaal onderzoeken of hij voldoet om als heilige te worden erkend. Is dat zo, dan worden de bevindingen aan Rome overgemaakt waar een nieuw onderzoek moet uitwijzen of Triest als kandidaat-heilige aan de paus kan worden voorgedragen. Die kan hem vervolgens zalig en later misschien heilig verklaren.