Waals minister Foret gelast definitieve sluiting verbrandingsoven

Print
Waals minister van Leefmilieu Michel Foret heeft donderdag beslist de vergunning van oven nr. 1 van de verbrandingsinstallatie van Thumaide bij Doornik in te trekken.
De beslissing, die in een ministerieel besluit zal worden gegoten, loopt enkele weken voor op de geplande sluiting van de oven die al een twintigtal jaar in dienst is en waarvan de vervanging door twee nieuwe moderne eenheden was voorzien tegen half september. Die nieuwe eenheden zullen aan strenge milieunormen beantwoorden, aldus een mededeling van het kabinet van Foret.
In afwachting van het opstarten van de nieuwe ovens 4 en 5 gaat het overtollig afval naar het stort van Mont-Saint-Guibert in Waals-Brabant.

Sedert 1 januari legt het Waals gewest zijn verbrandingsinstallaties de maximale emissienorm van 0,1 nanogram dioxine per kubieke meter op. De controle berust bij het 'Institut Scientifique de Service Public'. Na vier opeenvolgende overschrijdingen van de norm werd oven nr. 1 van Thumaide op 15 augustus gesloten. Zijn heropstarting was van korte duur. Woensdag beval de milieupolitie (DPE) een nieuwe sluiting omdat de norm opnieuw werd overschreden.