Antwerpse VU niet unaniem achter initiatief Sauwens

Print
"Niet alleen op nationaal vlak bestaan er binnen de Volksunie verschillende toekomstvisies, dat is ook het geval in Antwerpen", zegt uittredend voorzitter Koen Kennis van de Volksunie in Antwerpen. Hij reageert daarmee op het initiatief van een groep partijgenoten die dinsdag haar steun heeft toegezegd aan gewezen minister Johan Sauwens, voorman van de groep Niet Splitsen, één van de drie projecten waarover de zowat 15.000 VU-leden zich moeten uitspreken.
Die groep, met onder meer de Antwerpse provincieraadsleden Gerda Van Langendonck en Koen Pauli, gemeenteraadslid Luk Lemmens, provinciaal voorzitter Joris Giebens en arrondissementeel voorzitter Gerda Vanes, pleit voor het behoud van de bestaande partij.
Koen Kennis daarentegen opteert voor het zogenaamd 'Vlaamsnationale alternatief' van gewezen VU-voorzitter Geert Bourgeois. Ex-voorzitter Kennis beschouwt het initiatief Sauwens als "noch vis, noch vlees, dus geen oplossing voor de VU" en distantieert zich dan ook van het standpunt van zijn (gewezen?) partijgenoten.