Rokende Van den Bossche mag bijna naar huis

Print
Nog twee dagen en minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (SP) mag het ziekenhuis uit. De minister is blij, en hij niet alleen. Een aantal medepatiënten is het beu dat de minister het rookverbod in zijn kamer overtreedt en geregeld een lekkere sigaar opsteekt. Sommige zieken op de vijfde verdieping van het AZ van Jette begrijpen niet waarom Luc Van den Bossche wél en zij níet mogen roken in de kamers, hoewel dat strikt verboden is.
BR>
Geneesheer-directeur Tielemans reageert diplomatisch met «geen commentaar». De reactie bij de verpleegkundigen varieert van een schouderophalen tot een verontschuldigend knikje. En de minister? Die vindt het allemaal overdreven. «Na mijn ongeval ben ik gestopt met sigaretten. Nu rook ik alleen nog havanna's. Af en toe...»