Steun van Antwerpse VU voor "Niet Splitsen"

Print
De Antwerpse Volksunie heeft dinsdag haar steun toegezegd aan gewezen minister Johan Sauwens, voorman van de groep Niet Splitsen, één van de drie projecten waarover de zowat 15.000 VU-leden zich moeten uitspreken. Zoals de naam doet vermoeden pleit die groep voor het behoud van de partij.
BR>
De Antwerpse provincieraadsleden Gerda Van Langendonck en Koen Pauli, gemeenteraadslid Luk Lemmens, provinciaal voorzitter Joris Giebens en arrondissementeel voorzitter Gerda Vanes laten er niet de minste twijfel over bestaan: de Volksunie mag niet worden gesplitst. "Omdat wij niet kiezen voor polarisering, omdat niemand het recht heeft de partij te verkwanselen, omdat Vlaanderen nood heeft aan een rechtvaardigheidspartij zoals de Volksunie, die resoluut opkomt voor Vlaams zelfbestuur, omdat het democratische Vlaams-nationalisme geen stem meer heeft in het partijpolitieke landschap in Vlaanderen en omdat wij, ondanks alles, geloven in de verscheidenheid binnen de partij", verantwoorden de Antwerpse VU'ers hun houding. Of, samengevat, "Splits België, maar niet de Volksunie".

Die stelling wordt binnen de VU-top verdedigd door voormalig Vlaams minister Johan Sauwens en andere parlemetsleden zoals Kris Van Dijck, Nelly Maes en Etienne Van Vaerenbergh. Ook Willy Kuijpers, Maurits Coppieters en Jaak Vandemeulebroucke zijn gewonnen voor het niet splitsen van de partij.

"Als de VU zou verdwijnen is dit voor ons het slechtste scenario dat denkbaar is. Daarom moet een halt worden toegeroepen aan het permanent geruzie binnen de partijtop", zegt Johan Sauwens. Hij hoopt op vijftig procent van de stemmen tijdens het referendum, zodat de verdedigers van de niet splitsen-idee ook de naam "Volksunie" verder kunnen gebruiken. Sauwens pleit overigens voor verzoening met de twee tegenkandidaten, de groep rond voormalig voorzitter Geert Bourgeois en de sympathisanten van Vlaams minister Bert Anciaux.