Lommel wil studie voor omleidingsweg station

Print
Lommel heeft van de administratie wegen en verkeer de toestemming gekregen om haar mobiliteitsplan uit te breiden met een studie naar een eventuele uitbreidingsweg voor het gehucht Kattenbos. Hierin zit ook een herinrichting van de Stationsstraat vervat.
"Momenteel splitst de spoorweg Lommel op in twee delen door de kruising met de Stationsstraat," verklaart schepen Cremers. "Daarom willen we met een omleidingsweg die een brug inhoudt over het spoor deze opdeling quasi opheffen. We zien de nieuwe weg ook als een afbakening van het centrum. Er zou een aansluiting moeten komen via de baan naar Maatheide die dan via de Molse Kiezel aansluiting kan vinden op de baan naar Vossemeren Op die manier krijgt het treinstation ook een rechtstreekse aansluiting op het centrum. Dit zien we ook als een voorzorg voor wanneer het tracé meer geactiveerd zal worden door onder meer de komst van industrie. Ook sluipverkeer zou hiermee worden opgevangen." Maar eerst zal er een haalbaarheidsstudie moeten doorgevoerd worden. "We hopen die in 2002 kunnen aan te vatten. In september hopen we alvast de bijakte die moet worden opgesteld klaar te hebben, net zoals het ontwerp van prijsvraag van de studie. Op die manier hopen we in het najaar de aanbesteding hiervoor te kunnen doen. De eventuele verwezelijking ligt dus nog wel een tijd voor ons.