40 Aanvragen voor toelage zwaluwnesten

Print
De gemeente Herk-de-Stad heeft in totaal 40 aanvragen gekregen voor de toekenning van een subsidie aan personen die zwaluwen aan hun woning laten nestelen. Die toelage wordt dit jaar voor het eerst toegekend. Na de goedkeuring door de gemeenteraad in april kan men de subsidie sinds 15 mei aanvragen. De toelage bedraagt 750 frank voor een kolonie van een of twee nesten en 1500 frank voor een kolonie van drie of meer nesten. Met de toelage wil de gemeente het behouden of aanlokken van zwaluwkolonies stimuleren. Het zwaluwbestand in ons land neemt af als gevolg van het gebruik van herbiciden en ook van het verdwijnen van geschikte nestgelegenheid. De toelage wordt effectief toegekend na een controlebezoek van de milieu-ambtenaar. In het merendeel van de aanvragen gaat het om een of twee nesten. De totaalsom van de toegekende toelagen is nog niet bekend, omdat nog een aantal controlebezoeken moeten gebeuren.
De gemeente Herk-de-Stad volgt met deze toelage het voorbeeld van buurgemeente Lummen. Die reikt al enkele jaren een premie van 500 frank uit voor een kleine kolonie en 1250 frank voor een grote.