Eurosport vanaf vrijdag weer op Limburgse kabel

Print
Vanaf vrijdag, zit Eurosport terug op de kabel, althans bij de 6 kabelmaatschappijen die behoren tot de zogeheten zuivere intercommunales. Dat zijn: Havi-TV (Halle-Vilvoorde), Integan (Antwerpen), Interelectra (Limburg), PBE (Vlaams-Brabant), VEM-Essen (Essen), VEM-Kempen (Vosselaar en Beerse) en WVEM (West-Vlaanderen). Bij elkaar gaat het om zo'n 750.000 huishoudens. Ze krijgen Eurosport opnieuw in het basispakket dat elke abonnee ontvangt.
Begin-september van vorig jaar kwam het tot een breuk tussen de kabelmaatschappijen en Eurosport dat, om de uitzendrechten van de Olympische Spelen in Sydney te recupereren, een meerprijs vroeg van 50 frank per abonnee. De kabelmaatschappijen weigerden dat om principiële redenen.
Eddy Beyltjens, woordvoerder van de groepering van de zuivere kabelmaatschappijen: "Er werd gesproken over de prijs van een pintje, wat juist was, maar omgerekend ging het natuurlijk over veel geld. Voor ons was het probleem tweeërlei. Eén: als we betaalden aan Eurosport, wisten we met zekerheid dat meteen ook MTV, CNN en noem maar op aan de bel zouden hangen. Twee: een dergelijke meerprijs mogen we niet verrekenen aan onze klanten omdat elke prijsverhoging de goedkeuring van het ministerie van economische zaken moet krijgen."
Een begin van oplossing kwam er toen Eurosport in januari werd opgenomen in het pakket van CanalDigital. Die toestand blijft behouden wat betreft de gemengde kabelmaatschappijen, dat zijn degene die afhankelijk zijn van het energiebedrijf Electrabel. Voor de 6 zuivere kabelmaatschappijen wordt het vanaf vrijdag weer zoals vanouds.