Consumentenvertrouwen in augustus fors gedaald

Print
Het consumentenvertrouwen in België is in de maand augustus aanzienlijk verzwakt. Dat meldt de Nationale Bank. De vertrouwensindicator daalde van 4 in juli naar 1 in augustus. In januari van dit jaar bedroeg de index nog 15. De neerwaartse ontwikkeling valt in hoofdzaak te verklaren door de minder gunstige inschatting, door de gezinnen, van de economische situatie in België.
Zowel hun beoordeling van de economische situatie tijdens de voorbije twaalf maanden als hun inschatting van die situatie voor de komende twaalf maanden zijn fors neerwaarts bijgesteld, luidt het. Het toegenomen pessimisme van de gezinnen leidt vooralsnog tot een slechts licht toegenomen vrees voor een verslechtering van hun eigen financiële situatie. Het aantal consumenten dat het huidige tijdstip als opportuun beschouwt om duurzame goederen aan te kopen, is nagenoeg ongewijzigd gebleven