Simon en van den Eynde terug thuis

Print
De twee Belgische documentairemakers Philippe Simon (49) en Johan van den Eynde (47), die recent werden vrijgelaten door hun ontvoerders van de organisatie voor een vrij Papoea (OPM), zijn woensdagmorgen veilig geland op de luchthaven van Zaventem. De twee mannen die een vermoeide maar gelukkige indruk maakten, werden er enthousiast verwelkomd door hun familie.
Simon en van den Eynde werden op 7 juni jl. in Irian Jaya in het westen van Papoea ontvoerd. Tijdens een geimproviseerde persconferentie bracht Philippe Simon o.m. hulde aan de Belgische ambassadeur en diens personeel "die fantastisch werk hebben geleverd". Ook zijn "medegevangene" Johan van den Eynde werd in de bloemen gezet. "'t was hard, en zonder Johan - de meest geniale gijzelaar - zou ik het nooit hebben volgehouden", stelde Simon.
Over de omstandigheden van hun gevangenschap verklaarde Simon dat er afwisselend momenten van spanning en van ontspanning waren. "We hebben volop in het Stockholm-syndroom geinvesteerd om beste maatjes te worden met onze gijzelnemers". "De achterliggende gedachte was dat goede vrienden minder snel een doodvonnis uitspreken". "Na verloop van tijd werd tenslotte duidelijk dat ze ons leven zouden sparen".
Volgens Simon en van den Eynde waren de materiele omstandigheden van hun gevangenschap draaglijk - ze hadden voldoende eten, dekens en matrassen, maar het gebrek aan informatie woog zwaar - vooral het feit dat ze geen enkel contact hadden met hun familie. "In zo'n omstandigheden denkt men best niet teveel aan de familie want dat wreet aan....je leeft best van dag op dag", zo stelde Simon.

Ontvoering was toeval
Hun gevangenneming was volgens de documentairemakers een mengeling van toeval en pech. "We kruisten een konvooi dat op weg was naar een begrafenisritueel". "De papoea's reageerden argwanend omdat we veel film- en geluidsapparatuur meesleepten - ze namen ons voor spionnen in dienst van de Indonesiërs". "We zijn toen op de vlucht gegaan, maar enkele dagen later werden we overvallen en ontvoerd - al onze legitimatiebewijzen ten spijt". Hoofdbetrachting van de ontvoerders was de media te sensibiliseren voor hun strijd. "Hun eisen en betrachtingen zijn legitiem, maar hun strategie ondoordacht", aldus nog Philippe Simon.
De nacht van 12 augustus werden de gijzelaars overgebracht naar een vliegveld waar ze een onderhoud moesten hebben met enkele stamhoofden. Om 2.30 uur in de ochtend deelden hun onvoerders mee dat ze werden vrijgelaten. Een half uur later vlogen ze de vrijheid tegemoet.
Volgens Simon en Van Den Eynde was hun vrijlating in grote mate het werk van de ambassadeur Luc Darras en zijn team. Dat gold ook voor de voorzitter van de unie van Papoea-studenten zonder wie er nooit succes zou zijn geboekt.
Na een groepsfoto met familie namen de twee afscheid van de in groten getale aanwezige pers. Als uitsmijter kondigden ze aan dat hun recent avontuur geen beletsel zal zijn voor nieuwe projecten. Polynesië is wellicht hun volgende reisdoel.