Londen: Beslissing rond Interbrew was correct

In reactie op de bekendmaking van het Belgische voornemen om naar het Hof in Luxemburg te stappen, gaf het Britse ministerie van Handel en Industrie woensdag een korte verklaring uit waarin het stelt dat de beslissing die Interbrew verplicht Bass weer van de hand te doen, correct is en conform met de wet.

BELGA

De verklaring luidt als volgt: "Wij zijn ervan overtuigd dat de beslissing van de Europese Commissie om de fusie Interbrew-Bass terug te verwijzen naar het Verenigd Koninkrijk en onze beslissing de fusie te verhinderen, correct genomen zijn in overeenstemming met de ter zake toepasselijke wetten en procedures". Het ministerie onthield zich van elk ander commentaar