Mannen roken uit boosheid, vrouwen van geluk

Print
Mannen roken als ze boos zijn, vrouwen wanneer ze zich gelukkig voelen. Tot die bevinding kwamen onderzoekers aan de universiteit van California in Irvine. Hun onderzoeksresultaten werden dinsdag gemeld door de BBC.
25 vrouwen en 35 mannen werden gedurende twee tijdspannes van 24 uur geobserveerd. Iedere 20 minuten werd hun bloeddruk gemeten en ze noteerden hun gemoedsstemmingen en rookgedrag nauwkeurig in een dagboek.

De wetenschappers zagen dat zowel mannen als vrouwen sneller naar een sigaret grepen wanneer ze in een kwaaie bui waren, maar bij mannen was het verband veel duidelijker. Opvallend verschil was ook dat vrouwen veel meer rookten wanneer ze zich gelukkig voelden, in tegenstelling tot mannen.
Beide geslachten hadden de neiging te roken wanneer ze zich triest voelden, en wel dubbel zoveel wanneer ze angstig waren. Volgens onderzoeksleider Ralph Delfino, moeten dokters met deze gegevens rekening houden, wanneer ze mensen van het roken willen afhelpen. Methodes om te stoppen met roken kunnen best ook woede-en stressbeheersing omvatten, zo zegt hij.

Een ander recent gevoerd onderzoek toont aan dat stoppen met roken al effect heeft na enkele weken. Slechts negen weken nadat ze hun tabaksconsumptie met de helft hadden teruggeschroefd, bleken de onderzochte personen duidelijk minder koolstofmonoxide in het bloed te hebben. Koolstofmonoxide belet het bloed om het lichaam op een efficiënte manier van zuurstof te voorzien. Ook het cholesterolgehalte van de personen in kwestie was gemiddeld met meer dan de helft gedaald.