Verkeershinder door werken in de Tongerse binnenstad

Print
Door werken aan het oud huis Dommershausen in de Maastrichterstraat zal er gedurende een zestal maanden ernstige verkeershinder zijn in de Tongerse binnenstad. Alle winkels blijven wel toegankelijk.
BR>
De Maastrichterstraat is bereikbaar voor het verkeer tot aan de Kloosterstraat via de gewone aanrijroutes. Het gedeelte Maastrichterstraat tussen de Kloosterstraat en de Kielenstraat is enkel bereikbaar voor voetgangers.

Het gedeelte tussen de Kielenstraat en de De Schiervelstraat blijft bereikbaar via de Kielenstraat. In de Kielenstraat zal de rijrichting omgedraaid worden zodanig dat men van het nieuwe gerechtsgebouw in de richting van de Maastrichterstraat kan rijden. Om de verkeershinder te beperken vraagt de politie met aandrang dat de winkeliers hun leveranciers inlichten dat leveringen best gebeuren in de voormiddag.