Limburgse fauna rijker dan gemiddeld

Print
Uit een onderzoek van het Instituut voor Natuurbehoud op vraag van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) blijkt dat in Limburg in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen een aantal unieke soorten vlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën en reptielen voorkomen. De resultaten van het onderzoek werden dinsdag door gedeputeerde Frank Smeets (CVP) van de provincie Limburg bekend gemaakt.
BR>
Het Instituut voor Natuurbehoud berekende op basis van de informatie in de Vlaamse verspreidingsatlassen en de lijsten van de bedreigde diersoorten op een statische wijze in hoeverre de diersoorten al dan niet uitsluitend of overwegend in Limburg voorkwamen. Uit het onderzoek blijkt nu dat heel wat diersoorten als typisch Limburgs kunnen beschouwd worden.

Gedeputeerde Smeets steunt zich op deze resultaten om voorrang te geven aan natuurontwikkeling met een gebiedsgerichte aanpak. Smeets denkt in eerste instantie aan de aanleg van amfibiepoelen en het versterken van natuurverbindingsgebieden.

De onderzoeksresultaten tonen onder meer aan dat zes dagvlinders uitsluitend in Limburg voorkomen. Het betreft het bruin dikkopje, het boswitje, het dwergblauwtje, het klaverblauwtje, het dambordje en het spiegeldikkopje. Daarnaast zijn 43 procent van alle soorten in Vlaanderen volledig beperkt tot Limburg of zijn ze er beduidend meer verspreid.

Ook op het vlak van de libellen en sprinkhanen scoort Limburg hoog als het op unieke soorten of beperkte verspreiding aankomt. Zo blijken 33 soorten van de 55 Vlaamse libellen die in de periode 1990-2000 werden waargenomen beduidend meer in Limburg voor te komen. Hiervan staan 18 soorten vermeld in de lijst van bedreigde diersoorten in Vlaanderen. De zadelsprinkhaan en de de rosse sprinkhaan komen dan weer uitsluitend in Limburg voor. Daarnaast zijn er ook meer dan de helft, met name 53 procent, van de sprinkhanen die momenteel nog in Vlaanderen voorkomen beperkt tot of duidelijk meer verspreid in Limburg.