Geen aanstelling directeur Truiens slachthuis

Print
De aanstelling van Marc Beckers als nieuwe directeur voor het slachthuis van Sint-Truiden is door Paul van Grembergen, Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken vernietigt. Hij deed dit na een klacht van de tegenkandidaat Marleen Smeers op basis van een aantal vaststellingen zoals de aanstelling van de kandidaat met laagste examenresultaat en het raadsbesluit van 28 mei 2001 dat in strijd is met de uitdrukkelijke Motiveringswet van juli 1991. De benoeming kwam er nadat de CVP fractie tot drie maal toe de gemeenteraad in een speciale zitting had laten samenkomen.
BR>
«Het is een heel normale zaak als er een bestuursfout wordt gemaakt dat deze ook vernietigd wordt,» reageerde Marleen Smeers. «De bedoeling van mijn kandidatuur was uiteraard om de vacature te behalen, zeker nadat bleek dat ik ruimschoot mijn tegenkandidaat in puntenpercentage oversteeg. Men heeft toen gewoon gestemd voor mijn tegenkandidaat zonder rekening te houden dat bij het uitgebrachte stemgedrag de nodige motivaties moesten worden bijgevoegd,» aldus Smeers.