Amerikaanse Centrale Bank verlaagt rente

Print
De Amerikaanse Centrale Bank (Federal Reserve of Fed) heeft dinsdag de basisrente met 0,25 procentpunt verlaagd tot 3,5 procent. De verlaging was algemeen verwacht, een overgrote meerderheid van de analisten rekende op een daling van de rente.
BR>
De Amerikaanse Centrale Bank maakt zo het lenen sinds begin 2001 al zeven keer goedkoper, maar is er desondanks nog niet in geslaagd de slabakkende Amerikaanse economie nieuw leven in te blazen. Begin dit jaar bedroeg de rente nog 6,5 procent. De nieuwe koersdaling van dinsdag brengt de rente op haar laagste punt in zeven jaar. Zolang er zich geen substantiële verbetering van de Amerikaanse economie aandient, verwachten analisten bovendien nog meer rentedalingen. "De vraag van de huishoudens hield stand, maar de lagere winsten van ondernemingen en de vertraagde groei wereldwijd wegen op de Amerikaanse economie", lichtte de Fed dinsdag haar beslissing toe. De Centrale Bank waarschuwde bovendien voor een langdurige crisis.

In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de economie met amper 0,7 procent op jaarbasis. Dit is de laagste groei in acht jaar. Economen menen bovendien dat dit groeicijfer tegen eind deze maand naar beneden zal worden herzien, tot een nulgroei.

Tegenover die cijfers voerde de Fed een aggressieve politiek van renteverlagingen. Tot nog toe enkel met psychologisch effect: het consumentenvertrouwen ging opnieuw stijgen na een absoluut dieptepunt in februari en april van dit jaar. Als gevolg stegen ook de consumentenuitgaven, met uitzondering van auto-aankopen. Eerder liet de Centrale Bank zich optimistisch uit: het effect van een rentedaling laat traditioneel enige tijd op zich wachten. De eerste rentereducties van begin 2001 zouden volgens de Fed pas nu gevoeld worden.

In Europa is de Europese Centrale Bank (ECB) meer terughoudend om de basisrente te verlagen. Ze waarschuwt bij voortdurende renteverlagigen voor een galopperende inflatie. Maar in haar jongste maandrapport toonde de ECB zich dan weer optimistisch over de inflatie, die momenteel onder de 3 procent ligt. Een minder sterke geldontwaarding zou de bank ertoe kunnen aanzetten op de eerstkomende directievergadering van 30 augustus de rente - momenteel op 4,5 pct - verder omlaag te schroeven.