Van Mechelen wil A19 tot Veurne doortrekken

Print
Dinsdag in de vooravond heeft Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen (VLD) een werkbezoek gebracht aan Koksijde, Middelkerke en Blankenberge. De VLD-minister kwam er op uitnodiging van de drie VLD- kustburgemeesters de stand van zaken bekijken van een aantal dossiers ruimtelijke ordening.
BR>
In Koksijde kregen vooral de doortrekking van de A19 tussen Ieper en Veurne en de realisatie van het Eco-golfterrein de meeste aandacht. In Middelkerke kwam de inplanting van een nieuwe ambachtelijke zone, de uitbreiding van het golfterrein in Lombardsijde en de realisatie van een snelle verbindingsweg in het kader van de vooropgestelde kamstructuur tussen Middelkerke-centrum en de snelweg A18.

In Koksijde deelde Van Mechelen mee dat de realisatie van de doortrekking van de A19 tussen Ieper en Veurne in een nieuwe fase beland is. De aanleg van deze nieuwe snelweg is een strijdpunt voor burgemeester Vanden Bussche die daarmee Koksijde toeristische centrumgemeente van de Westkust wil promoten. Volgens Vanden Bussche is de doortrekking noodzakelijk voor de snelle af -en aanvoer van toeristen uit het binnenland en maakt op die manier de Westkust ook sterker om te concurreren met badsteden als Oostende, Blankenberge en Knokke-Heist.

Van Mechelen bevestigde dat de doortrekking in 2 fasen kan gebeuren. Over een eerste fase van 11 kilometer tussen Ieper en Diksmuide bestaat er een concensus. De tweede fase over Diksmuide tot Veurne zorgt voor meer problemen. Er is nogal wat verzet van milieuactiegroepen. Van Mechelen beloofde het geheel opnieuw aan te kaarten bij de West-Vlaamse provinciegouverneur Paul Breyne om een doorbraak te bewerkstelligen.

Dinsdag kon Van Mechelen in Koksijde eveneens zijn handtekening plaatsen onder het gemeentelijk structuurplan. Daarmee is Koksijde de 4de West-Vlaamse gemeente die haar structuurplan rond heeft en is ook de weg geëffend voor de realisatie van het Eco-golfterrein in de deelgemeente Oostduinkerke. Met de goedkeuring van de minister is de noodzakelijke wijziging van landbouwgrond naar recreatiedomein een haalbare kaart. Opvallend is bovendien dat de realisatie van het golfterrein ook de steun krijgt van de milieubewegingen en Agalev. Het 18-holes-golfterrein wordt immers maximaal voorzien van groeninplantingen. De aanleg van het golfterrein moet in 2002 rond zijn.