Betty Marchal en Marc Verwilghen op BBC World

Print
De Britse nieuwszender BBC World heeft naar aanleiding van vijf jaar zaak Dutroux intervieuws afgenomen van Betty Marchal, moeder van de vermoorde An, en minister van Justitie Marc Verwilghen. Betty Marchal komt aanstaande donderdag 23 augustus in het programma "Hardtalk" met Tim Sebastian aan het woord. 's Anderendaags komt minister Verwilghen aan de beurt in hetzelfde programma.
BR>
Betty Marchal vertelt in het interview over de zoektocht naar haar dochter An, in de zomer van '95, hoe "stukken uit het dossier verdwijnen" zonder uitleg van de overheid en hoe "getuigen verdwenen zijn, gestorven in ongevallen, vermoord of zelfmoord hebben gepleegd." Aan de Witte Mars houdt Betty Marchal wel goede herinneringen over. "Eén van de mooiste momenten in die periode", zegt ze aan de BBC World.

Interviewer Tim Sebastian confronteert moeder Marchal met de hypothese dat Dutroux zou kunnen vrijkomen indien het proces te lang uitblijft. "Ik denk dat hij niet in staat zal zijn om de straat over te steken, want wij hebben een heleboel telefoontjes gekregen van mensen die een eind aan zijn leven willen maken indien hij vrijkomt", zegt Betty Marchal. "De beste straf voor Dutroux moet nog worden uitgevonden, denk ik. Voor mij kunnen ze hem in dezelfde kooi stoppen waar hij de kleine kinderen heeft ingestoken. Wij zijn daar geweest. We hebben het gezien. Het was vreselijk." Betty Marchal vertelt ook over Ans reactie toen ze de opsporingsberichten van Julie en Mélissa in een winkel zag uithangen. "Ze zei, mama, kun jij je indenken wat die ouders moeten voelen?"

Over het politiek avontuur van haar man Paul Marchal zegt Betty vandaag: "Ik denk dat je wat bagage nodig hebt om in de politiek te gaan. Eerst zag men hem (Paul Marchal) als een vader die zijn kind had verloren en dan als een politicus." Dat heeft volgens de moeder veel veranderd. Ze vindt wel dat er sinds de affaire-Dutroux heel wat ten goede veranderd is in België. "Maar nog niet genoeg. Toch heeft het weer hoop gegeven."

De moeder van de vermoorde An zal waarschijnlijk niet naar het Dutroux-proces gaan, maar ze vindt wel dat het er snel moet komen. Aan minister Verwilghen wil ze vragen om "vaart te zetten achter het onderzoek en ervoor te zorgen dat het proces plaats heeft met de bewijzen waarover men vandaag beschikt, niet met die die we binnen twee of drie jaar zullen hebben."

In het intervieuw wordt minister Verwilghen door Tim Sebastian geconfronteerd met zijn uitspraken als voorzitter van de onderzoekscommissie-Dutroux. Verwilghen blijft bij zijn uitspraken van toen, maar wijst er herhaaldelijk op dat hij niet in het onderzoek kan tussenkomen noch ervoor kan zorgen dat er snel een proces komt.

"De belofte van een proces kan niet gemaakt worden door de minister van Justitie. Alleen de rechter die het onderzoek voert kan dat doen", zegt Verwilghen. Toch leidt de minister uit de contacten met de magistraten af dat het proces volgend jaar kan plaatsvinden. Hij weigert echter om daar zijn lot als minister aan te verbinden. Verwilghen geeft wel toe dat er "een verlies van verschillende jaren" is geweest in het onderzoek omdat er "op een bepaald moment een moeilijkheid was tussen de aanklager en de (onderzoeks-) rechter." Verwilghen zegt ook "geschokt" te zijn over het lange uitblijven van dat proces.

De minister beweert ook regelmatig contact te hebben met verschillende ouders van de slachtoffers, ook al zegt Sebastian dat de familie Marchal al vier jaar niets meer van hem zou hebben gehoord. "De Marchals hebben op een bepaald ogenblik gezegd dat ze niet in Justitie geloven", reageert Verwilghen.