"Het echte Troje was een bruisende metropool"

Print
Volgens een Duitse archeoloog was Troje niet een kleine nederzetting op een heuvel, maar een bruisende metropool zoals Homeros nauwgezet in zijn Ilias beschreven heeft. Dat staat vrijdag te lezen op de internetpagina's van The Times. Het mythische Troje was een stad van grote passie en geweld, het toneel voor de Trojaanse oorlog die vele levens kostte en die aangewakkerd werd door boosaardige goden. Verkrachtingen, vuur, leugens en bedrog waren alledaagse kost.
Het echte Troje, op de top van de heuvel van Hisarlik, in het westen van Turkije, leidt een rustiger bestaan. Archeologen graven er elke zomer op zoek naar resten van de door Homeros gevierde stad. Toch blijft Troje het voorwerp van discussies en conflicten, alsof de Griekse goden hun meningsverschillen nog steeds niet bijgelegd hebben. Duitse academici zijn het oneens over de restauratie van Troje.

De meeste mensen geloven dat Troje op de heuvel werd neergeplant omdat die strategisch een belangrijke positie had, dicht bij de Dardanellen en de Egeïsche zee. Maar was Troje enkel een buitenpost, door Homeros in belang opgeblazen? Of was het een belangrijk handelscentrum? Indien de stad binnen de kasteelmuren gebleven is, dan is een tienjarige oorlog met de Grieken, zoals beschreven door Homeros, weinig waarschijnlijk. Troje zou dan slechts een poëtisch verzinsel zijn van de Griekse dichter en totaal geen verband vertonen met de ruïnes op de Turkse heuvel. Maar de opgravingen tijdens de laatste 12 jaar hebben aangetoond dat de Ilias wel degelijk een gids is. De ontdekkingen bewijzen dat Troje werkelijk bestaan heeft, zegt professor Manfred Korfmann, de Duitse archeoloog die de opgravingen coördineert. "We moeten dit in het juiste perspectief plaatsen. Dit is werkelijk geen nieuwe Trojaanse oorlog waard", zegt Korfmann, zijn irritatie nauwelijks verbergend. "Wie kritiek heeft, moet zelf maar komen kijken." Korfmann, nooit te zien zonder zijn typische Indiana Joneshoed, heeft opvallend scherpe en ongebruikelijke kritiek te verwerken gekregen van historicus Frank Kolb. Beide zijn professoren aan de vermaarde universiteit van Tübingen in Duitsland. Kolb beschuldigt zijn collega ervan opzettelijk het publiek te misleiden door te beweren dat Troje, vo/o/r de Trojaanse oorlogen, een bruisende, welvarende metropool was met ongeveer 10.000 inwoners. Volgens Kolb is dit een verdraaiing van de feiten en hij vergelijkt Korfmann met Erich von Daniken, die een cultus creëerde rond een andere mythische stad, het gezonken Atlantis.

Het Korfmann-team stelt zijn versie van het gereconstrueerde Troje op dit ogenblik tentoon in het Duitse Brunswick. De vorige tentoonstelling in Stuttgart bracht 250.000 mensen op de been. Kolb:"De tentoonstelling is een methodologisch onaanvaardbare reconstructie op basis van dingen die niet bestaan." Kolb beweert te spreken voor vele collega's die liever anoniem blijven. De opgravingen van Korfmann in Turkije worden gedeeltelijk gesponsord door DaimlerChrysler en kosten bijna 20 miljoen frank per jaar. Daarbovenop is hij wereldwijd bekend en heeft hij een uitmuntende reputatie. Reden genoeg dus om jaloerse collega's de ogen uit te steken. Korfmann heeft Kolb uitgenodigd eens naar Troje te komen en voor zichzelf uit te maken wie het bij het rechte eind heeft. Troje werd door de Duitser Heinrich Schliemann ontdekt in 1871.