Weinig koosjere methode tegen zelfmoordenaars

Print
De plaatsvervangende Israelische minister van politie, Gideon Esra, meent een onfeilbaar middel gevonden te hebben om Palestijnse kandidaten voor zelfmoordaanslagen van hun voornemen af te houden. Esra stelt voor, het stoffelijk overschot van toekomstige daders in varkenshuiden of samen met varkensbloed te begraven, zo meldt zondag de Israelische krant Yedioth Achronoth.
Door voormelde ingreep worden de aflijvigen volgens het islamitisch geloof onrein en kunnen zij geen martelaars meer worden. Een van de redenen waarom Hamas en Jihad zoveel kandidaten vinden om zichzelf op te blazen, is dat volgens de Palestijnse interpretatie van de islam allen die in de strijd tegen de Israelische bezetter omkomen, automatisch 'sjahid', martelaars, worden die linea recta in het paradijs terechtkomen. De voorbije acht maanden hebben tientallen jonge Palestijnen zichzelf tot ontploffing gebracht om zoveel mogelijk Israeli's te doden.

Esra, lid van de rechtse Likoedpartij, stelde voorts voor het systeem van de 'collectieve aansprakelijkheid van de familie' in te voeren. Gevangenisstraf voor de nabestaanden van de zelfmoordenaars lijkt de minister "twijfelloos het meest geschikte middel". Esra heeft het overigens "enkel" op de intiemste familieleden gemunt. Wat de minister mogelijk bij zijn voorstel vergat, is dat het voormelde systeem van aansprakelijkheid van gezinsleden van een voor een politiek misdrijf gezocht of veroordeeld iemand, in de jaren dertig werd ingevoerd door ... de nazi's.