Geen vergunning voor pottenbakkerij in natuurreservaat

Print
Vlaams Milieuminister Vera Dua weigert een vergunning toe te kennen aan de industriële pottenbakkerij Pottibo in Scherpenheuvel. De minister heeft de VZW Natuurreservaten gelijk gegeven in het beroep dat deze had ingesteld tegen het besluit van de Vlaams-Brabantse deputatie om het zonevreemde bedrijf tot 23 september 2004 een vergunning toe te kennen. Pottibo ligt volgens het gewestplan in reservaatgebied. Het grenst aan het natuurreservaat de Demerbroeken en ligt middenin Europees Vogelrichtlijn- en Habitatgebied.
BR>
Volgens Natuurreservaten, die de Demerbroeken beheert, is Pottibo een ernstige bodemvervuiler. OVAM stelde in 1999 bovendien een ernstige rseenbodemvervuiling vast. Door de jaarlijkse overstromingen bestaat er volgens de milieuvereniging acuut gevaar voor een grote verspreiding van deze giftige stoffen.

Het bedrijf is al sinds 1969 actief in Zichem. Toen op 23 september 1999 de exploitatievergunning verstreek, kende de deputatie een vergunning toe voor vijf jaar, periode waarbinnen het bedrijf een nieuwe locatie moest zoeken. Natuurreservaten ging hiertegen in beroep bij Dua die de nieuwe vergunning in 2000 vernietigde. Pottibo tekende hiertegen echter beroep aan bij de Raad van State en vroeg een nieuwe vergunning aan de deputatie. Op 1 februari 2001 gaf de deputatie opnieuw een vergunning tot 23 september 2004, een beslissing waartegen de milieuvereniging met succes opnieuw bij Dua protesteerde. De zaak voor de Raad van State is nog lopende.