Antwerpse VU staat achter project Sauwens

Print
Een aantal Antwerpse VU-mandatarissen en bestuursleden steunen het project Niet Splitsen van Johan Sauwens. Op dinsdag 21 augustus lichtten ze hun beslissing toe. Johan Sauwens wordt dan in Antwerpen verwacht.
De provincieraadsleden Gerda Van Langendonck en Koen Pauli, Antwerps gemeenteraadslid Luk Lemmens, provinciaal voorzitter Joris Giebens en arrondissementeel voorzitter Gerda Vanes kiezen voor het project van Johan Sauwens, dat de huidige VU wil voortzetten. Ze zetten zich af tegen de toekomstgroep van Bert Anciaux en de Vlaams-nationale strekking van Geert Bourgeois. De 15.000 leden van de Volksunie moeten de volgende weken beslissen hoe hun partij zal voortbestaan.