Vier projecten voor binnenstad binnen de 5 jaar

Print
Burgemeester Herman Reynders is enorm opgetogen met het werk dat geleverd is in de 'noord-oost-hoek'. "Het is het typevoorbeeld van hoe overheid en privé samen kunnen investeren in de toekomst," zegt Reynders. "Bovendien illustreert het op een perfecte manier dat we in de binnenstad streven naar een mix tussen handel, kantoren en bewoning. Daarbij zullen we voor elk afzonderlijke bouw waken over de kwaliteit door de materiaalkeuzes van zeer dichtbij te volgen", aldus nog de burgemeester.
Naast het nieuwe project, dat binnen enkele jaren moet gerealiseerd zijn, wil Reynders in deze ambtsperiode het gezicht van de Hasseltse binnenstad nog verder veranderen. "We starten hiermee een offensief om Hasselt op een nog hoger niveau te brengen. Binnen de vijf jaren moeten naast de 'Noord-Oost-Hoek', ook de TT-torens helemaal in het nieuw zitten, wordt de onmiddellijke buurt van het stadhuis aangepakt en krijgt de Westkant van het stadscentrum met de Havermarkt, de Dokter Willemsstraat en de Aldestraat op kop een face-lift. Allemaal projecten waarin de stad investeert in het openbaar domein en waar de privé-sector de investeringen in gebouwen voor haar rekening neemt."