Advertentiewerver misbruikt naam federale politie

Print
In Lanaken en omgeving is een advertentiewerver aan het werk geweest, die de naam van de federale politie heeft gebruikt. Hij zegt dat hij advertenties werft voor de uitgave van een gelegenheidsmagazine op 30.000 exemplaren dat de federale politie zou uitgeven om de Limburgse bedrijven tekst en uitleg te verschaffen over de nieuwe eenheidspolitie. De man geeft zich uit als behorend tot de Staf Limburg Federale Politie.
Maar bij de Co├Ârdinatie- en Steundienst van de Federale Politie (CSFP) van Genk is een dergelijke instantie onbekend. Alles wijst erop dat een malafide persoon of organisatie de naam van de federale politie misbruikt om advertenties te werven.
Vrijdag waren er op het gemeentehuis van Lanaken twee gevallen bekend van bedrijven die door een firma gecontacteerd werden. Nog niet duidelijk was of dat persoonlijk en/of per fax gebeurde.
Uit zijn rondvraag bij enkele omliggende gemeenten blijkt dat zich ook daar enkele gevallen hebben voorgedaan. Hij wijst er verder op dat voor iedere advertentiewerving voor een uitgave die ook maar enigszins met het gemeentebestuur verband houdt, de advertentiewerver telkens een namens het schepencollege ondertekende legitimatie moet kunnen voorleggen.