Gouverneur Paulus pleit voor steun aan Opel Belgium

Print
Een dreigende sluiting van de Antwerpse vestiging van Opel, waarmee het scenario van Renault Vilvoorde zou herhaald worden, beroert de politieke gemoederen. Na verklaringen van de Vlaamse regering, roept ook Camille Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen, de stad, de provincie en de Vlaamse en federale regeringen op om druk uit te oefenen op de Europese directie van Opel.
De gouverneur kondigt aan extra inspanningen voor de Antwerpse economie te gaan doen. Nadat de Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid (KKNA) donderdag een oproep deed voor het behoud van Opel Belgium, volgt nu ook gouverneur Paulus. "Opel Belgium is de grootste Antwerpse onderneming en een voorbeeldbedrijf op verschillende vlakken", klinkt het. Paulus deelt de overtuiging dat de overheid moet bijdragen tot een concurrentieel ondernemingsklimaat. "Dit najaar ga ik met verkeersminister Steve Stevaert bekijken hoe de mobiliteit in Antwerpen beter kan", zegt hij.
"Onder meer de aanleg van de Oosterweelverbinding is belangrijk. Vanuit de Antwerpse haven moeten vlotte en snelle verbindingen naar het hinterland verwezenlijkt worden". Hiervan plukt Opel de vruchten, meent de provinciegouverneur.