"Enkel NAVO-missie als akkoord standhoudt"

Print
De NAVO herhaalde zaterdag dat de alliantie de 3500 manschappen tellende missie naar Macedonië alleen zal doorzetten als er sprake is van een duurzaam staakt-het-vuren. De Britse commandant Hite-Spunner (f) in Macedonië, noemde de schendingen van het toch al broze staakt-het-vuren zoals die zich vrijdag voordeden, onaanvaardbaar.
De NAVO beslist volgende week of de missie echt doorgaat. Ze wacht op bevindingen van White-Spunner en van de NAVO-opperbevelhebber voor Europa, Ralston