"IJzervlakte moet erkend worden als werelderfgoed"

Print
Vlaams minister van Binnenlandse aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid Paul Van Grembergen wil de IJzertoren en de IJzercrypte, samen met de hele IJzervlakte laten erkennen als werelderfgoed door UNESCO, de culturele en wetenschappelijke organisatie van de Verenigde Naties.
Van Grembergen zei dit zaterdag tijdens de plechtigheid ter gelegenheid van de plechtige overbrenging van de stoffelijke resten van de IJzersymbolen naar de gerestaureerde crypte. De minister zei dat hij zijn diensten al opdracht had gegeven om een dossier voor te bereiden.
"Het IJzermonument en de IJzervlakte met zijn tientallen kerkhoven van duizenden soldaten uit het avondland, Canada, Nieuw-Zeeland, India, Birma behoren tot het werelderfgoed op basis van de idealen vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Het 'No More War', 'Plus de Guerre', 'Nimmer Krieg', 'Nooit meer Oorlog' wordt dan inderdaad werelderfgoed, een wereldboodschap vertrekkende uit de Lage Landen bij de zee", zei Van Grembergen.
Lionel Vandenberghe, de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, vond het een schitterend voorstel. "De minister vergeleek het IJzermonument en de IJzervlakte met de belforten en de begijnhoven, niet alleen omwille van de bouwkundige aspecten maar ook als symbool voor respectievelijk de vrijheid en verantwoordelijkheid van burgers en vrije en ontvoogde vrouwen in de middeleeuwen. Onze boodschap, 'Nooit meer oorlog' sluit hier goed bij aan".