Pesten gebeurt vooral in overheidsbedrijven

Print
Het pesten op het werken lijkt zich vooral in overheidsbedrijven voor te doen. Dat blijkt uit een analyse van de ruim 1.300 klachten die de vzw Stichting anti-stalking/anti-mobbing (SASAM) tijdens haar eerste werkingsjaar binnenkreeg over mobbing.
Het grootste aantal oproepingen was afkomstig van De Post, Onderwijs en Financien. Nationaal voorzitter Josy Claes schreef het groot aantal pesterijen in de overheid toe aan de sterk hiërarchische structuur, het gebrek aan controle op lagere diensten, de vriendjespolitiek bij benoemingen en dergelijke.
Sasam schat het aantal slachtoffers van mobbing in ons land, op een half miljoen personen. De jaarlijkse maatschappelijke kost van dit fenomeen voor de overheid, bedrijfsleven en betrokkenen wordt door de vereniging geraamd op 200 miljard frank of zo'n 5 miljard euro. Naar schatting 150 mensen plegen elk jaar in ons land zelfmoord als gevolg van pesten op het werk. Zo'n 70 procent van de mensen die Sasam contacteerden, hadden een depressie of waren tijdelijk werkonbekwaam.