Milosevic vecht bevoegdheid van tribunaal aan

Print
Oud-president van Joegoslavië Slobodan Milosevic heeft de wettigheid van het oorlogstribunaal van de Verenigde Naties schriftelijk aangevochten en het tribunaal verzocht de zaak tegen hem stop te zetten. Medewerkers van het Joegoslaviëtribunaal hebben dat vrijdag bekendgemaakt.
In het op 9 augustus gedateerde verzoek stelt Milosevic dat het tribunaal "selectief en politiek" is en daarom niet in staat is een eerlijk proces te voeren. Zijn verzoek om de zaak stop te zetten zal op 30 augustus door het tribunaal worden behandeld.
"Het tribunaal corrumpeert recht en wet omdat het niet in staat is tot een gelijke behandeling bij het toepassen van wetten tussen landen en individuen of in het voormalige land waar deze vervolging zich tegen richt", stelt Milosevic in zijn verzoek. "Milosevic verzoekt om niet-ontvankelijkverklaring omdat dit tribunaal onwettig is en iedere rechtsmacht ontbeert." Milosevic stelt verder dat het tribunaal niet volgens de wet is opgericht en dat hij zelf op 28 juni op onrechtmatige wijze naar Nederland is overgebracht.