Israël gekant tegen komst waarnemers

Print
Israël blijft zich verzetten tegen de komst van een internationale waarnemersmissie om het geëscaleerde Israëlisch-Palestijnse geweld te verminderen. De kans dat zo'n missie er toch komt is daarmee erg klein geworden.
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergaderde donderdag over een ontwerp-resolutie die tot het sturen van waarnemers naar Israël en de Palestijnse gebieden oproept. Gezien de weigerachtige houding van Israël, is de kans volgens ingewijden groot dat de Verenigde Staten hun veto zullen uitspreken over de door Arabische landen opgestelde ontwerp-resolutie, die stelt dat er een niet nader gespecificeerd "waarnemingsmechanisme" moet worden ingesteld in het crisisgebied.
Al twee keer eerder zijn initiatieven voor het sturen van een internationale missie naar de regio stukgelopen op een Amerikaans veto. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell heeft eerder deze week al aangegeven dat Washington zich zal blijven verzetten tegen het sturen van waarnemers als Israël daar tegenstander van blijft.
In de donderdag besproken ontwerp-resolutie wordt Israël voorts gemaand het Orient House in Oost-Jeruzalem weer over te dragen aan de Palestijnen, evenals de andere Palestijnse instellingen die Israël de afgelopen week heeft bezet. Bovendien roept de resolutie op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.
De Veiligheidsraad besloot om komende maandag een openbare zitting te houden over de kwestie. Alle lidstaten van de VN mogen daaraan deelnemen.