Riemst in verzet tegen afgraving van D'n Observant

Het gemeentebestuur van Riemst gaat gerechtelijke stappen ondernemen om te beletten dat ENCI D'n Observant zal afgraven. Dat is de kunstmatige heuvel vlakbij de Zuid-Limburgse landsgrens waaronder nog voor tien jaar mergel zit voor de cementindustrie.

JAN-ROEL DRIESSEN

De heuvel ligt in het ontginningsgebied en de plannen zijn al ingediend. Maar Riemst zegt dat het gebied gelegen is te midden een 'Natura 2000 gebied'. En volgens de Europese wetgeving zou aldus rekening dienen gehouden met internationale waarden zoals het habitat van ruim 400 vleermuizen. Voor burgemeester Peumans is de geplande afgraving een zorgwekkende aangelegenheid, ook al omdat het waardevol grensoverschrijdend historisch waardevol gangenstelsel zal worden opengereten. Ook wordt gevreesd voor verzakkingen en instortingen. Het schepencollege heeft al een advocaat aangesteld die de juridische aspecten zal onderzoeken. En op de raadsvergadering van 21 augustus wordt die aanstelling besproken.

Aangeboden door onze partners