VU'ers willen vergemakkeling verhoging onderhoudsgeld

Print
De VU-kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke hebben een wetsvoorstel ingediend dat het makkelijker moet maken om het onderhoudsgeld voor kinderen dat één van de gescheiden ouders dient te betalen aan de andere te verhogen. Het is vaak moeilijk om de maatregelen die getroffen werden bij echtscheidingen in onderlinge toestemming nadien te wijzigen. Vooral wanneer het gaat om het onderhoudsgeld voor kinderen hield het Hof van Cassatie er een uiterst restrictieve rechtspraak op na, stellen de VU'ers.
De wetgever trachtte daar al twee keer iets aan te doen - in 1994 en 1997 - maar tevergeefs. Bourgeois en Van Hoorebeke stellen daarom een nieuwe wijziging voor. Zij geven de rechter de mogelijkheid om de overeenkomst te herzien "bij nieuwe omstandigheden die de toestand van de partijen of van de kinderen ingrijpend wijzigen en wanneer het belang van het kind of van de kinderen dat vereist".