VKB stapt naar Arbitragehof tegen Lombardakkoord

Print
Het Vlaams Komitee Brussel (VKB) stapt naar het Arbitragehof tegen het Brusselse communautaire akkoord. "Het belangrijkste juridische bezwaar is het ondemocratisch karakter van het Lombardakkoord", luidt het. Het parlement keurde eind juni de Lambermont- en Lombardakkoorden goed. Vrijdag verschenen ze in het Staatsblad. Eén dag later trokken twee Franstaligen al naar het Arbitragehof om de vernietiging te vragen van enkele artikels uit het Brussel-luik.
Het VKB is lid van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV), dat zich sterk kantte tegen de nieuwe ronde in de staatshervorming. "Het akkoord voorziet enerzijds een maximale financiering voor de Franstaligen en anderzijds een minimale fiscale autonomie en een beperkte regionalisering van extra bevoegdheden voor de Vlamingen", stelt OVV-voorzitter Peter De Roover maandag nog eens.
De Vlaamse beweging richt haar pijlen vooral op het Brussel-akkoord. "In de eerste plaats omdat het een einde maakt aan het evenwicht tussen gemeenschappen en gewesten in de hoofdstad. In de tweede plaats omdat het Lombardakkoord de dubbele meerderheid afschaft, de enige echte machtshefboom van de Vlamingen".
Volgens het OVV en het VKB is Lombard ondemocratisch. Ze vragen de vernietiging van het nieuwe systeem dat werd uitgewerkt om Nederlandstalige ministers in de Brusselse regering aan te duiden. Het VKB kant zich ook tegen de overheveling van de gemeente- en provinciewet naar het Brussels gewest. Met de gedeeltelijke vernietiging van het akkoord hopen OVV en VKB nieuwe onderhandelingen over Brussel uit te lokken of de oude situatie te behouden. "Geen akkoord is nog altijd beter dan een slecht akkoord", luidt het.
De twee verenigingen hebben hun verzoekschrift mee laten ondertekenen door verschillende belanghebbenden.