Nieuwe riolering en nutsleidingen in Schulen

Print
In de Manestraat, de Muggenhoekstraat en de Sint-Jansstraat in Schulen (Herk-de-Stad) starten woensdag 8 augustus de werken voor de aanleg van riolering, gas en elektriciteit. De drie dossiers samen kosten de gemeente ruim 45 miljoen frank. Het meest omvangrijke luik is dat van de riolering.
Er komt een gescheiden stelsel voor de aparte verzameling van afvalwater en hemelwater. De werken worden geraamd op 38 miljoen frank. De gemeente krijgt daarvoor een toelage van 20 miljoen frank. De waterleiding in de drie straten wordt aangepast en uitgebreid. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft de gemeente voorgesteld om het waterleidingsnet in de drie straten te ontdubbelen voor een totale kostprijs van 8,7 miljoen frank. De gemeente wijst de ontdubbeling af en kiest voor een goedkopere uitvoering van 7,1 miljoen frank. Het gasnet wordt in de drie betrokken straten doorgetrokken over een totale lengte van ruim 800 meter. De kosten hiervan bedragen 830.000 frank. De lengte van het gasnet bedraagt in totaal ruim 800 meter. 708.000 frank valt ten laste van Pligas. De gemeente komt voor 122.121 frank tussen. De werken in de drie straten gaan 5,5 maanden duren. Tegen februari volgend jaar moet de uitvoering rond zijn