Vaticaan beweert slachtoffer van 'lastercampagne' te zijn

Print
Het Vaticaan heeft enkele joodse historici, die onderdeel uitmaken van een speciale Holocaust onderzoekscommissie, dinsdag beschuldigd van "duidelijk incorrect gedrag". Zij zouden hebben bijgedragen aan een "lastercampagne" tegen de katholieke kerk. De beschuldigingen maken onderdeel uit van een reactie van het Vaticaan op een recente aankondiging dat de commissie van joodse en katholieke onderzoekers, ingesteld om de rol van het Vaticaan in de Tweede Wereldoorlog te reconstrueren, haar activiteiten had opgeschort omdat het Vaticaan niet alle archiefstukken uit het betreffende tijdperk toegankelijk had gemaakt.
De reactie van het Vaticaan was opgesteld door Peter Gumpel, een Duitse jezuïet die documenten verzamelt om de mogelijke zaligverklaring van paus Pius XII - de bekleder van het pausschap tijdens WOII - te ondersteunen. In zijn reactie verdedigt hij Pius XII door aan te voeren dat het materiaal dat beschikbaar was gesteld aan de geschiedkundigen bewijst dat de paus "alles in het werk had gesteld om zo veel mogelijk levens te redden, zonder onderscheid".