Weldra meer verkeerscontroles

Print
Er komen binnenkort meer verkeerscontroles. De vervolging van sommige lichte verkeersinbreuken zal administratief afgehandeld worden, die van zware inbreuken zal sneller gebeuren.
Daar zullen de ministers van Mobiliteit (Durant), Binnenlandse Zaken (Duquesne) en Justitie (Verwilghen) de nodige maatregelen voor nemen.
De drie ministers reageren hiermee op de verklaringen van CVP-kamerlid Jos Ansoms. Die beweerde dat in '99 in België slechts zo'n 300.000 hardrijders beboet werden, terwijl er dat in Nederland zo'n vijftien keer meer waren. De bevoegde ministers willen die cijfers nuanceren. Ze wijzen erop dat Ansoms enkel de cijfers van de toenmalige rijkswacht aanhaalt. De lokale korpsen voeren echter veel meer verkeerscontroles uit dan de federale politie en beschikken trouwens over veel meer flitstoestellen, merken de ministers op.
Een werkgroep samengesteld uit medewerkers van verschillende ministeries buigt zich momenteel over de centralisatie van de cijfers over boetes en verkeersinbreuken. "Geen enkele regering had daar in het verleden al werk van gemaakt", merken de ministers op. Zij vinden dat Ansoms, door onvolledige cijfers te lanceren, bovendien het gevoel van straffeloosheid bij de weggebruikers nog verhoogt. De inspanningen op het vlak van verkeerscontroles zullen in de nabije toekomst nog worden opgedreven. Er komen nog meer controles op de Vlaamse, Waalse en Brusselse wegen. Dat was ook zo voorzien in het federaal veiligheidsplan, stellen de ministers.