Hof van Cassatie verwerpt beroep Rwandese ex-minister

Print
Het Hof van Cassatie heeft dinsdag het beroep van de voormalige Rwandese minister van Financiën Emmanuel Ndindabahizi tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling (KI) van 16 juli jl. verworpen. Die had geoordeeld dat de Rwandees in hechtenis moest blijven en had de eerste stappen voor zijn uitlevering aan het internationaal Rwanda-tribunaal goedgekeurd.
Op 10 juli had de politie van Verviers, waar Ndindabahizi verbleef, de man aangehouden, nadat er tegen hem een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. De man wordt door openbaar aanklager van het Rwandatribunaal, Carla del Ponte, beschuldigd van genocide, moorden en misdaden tegen de mensheid. De advocaten van Ndindabahizi, meesters Pirard en Garot, stelden dat hun cliënt willekeurig werd vastgehouden, vermits er tegen hem geen enkel geldig aanhoudingsmandaat bestond. Daarnaast onderstreepten ze dat de vraag van het tribunaal niet gericht was tot de minister van justitie maar tot de minister van buitenlandse zaken. Het Hof van Cassatie verwierp echter elk argument van de advocaten van Ndindabahizi.