Agalev: open ruimte beschermen

Print
De Vlaamse overheid moet voorzichtig en selectief zijn bij het omzetten van woonuitbreidingsgebied tot woongebied. Dat stellen de Agalev-fractieleiders in Kamer en Vlaams parlement Jef Tavernier en Ludo Sannen dinsdag in een mededeling. Ze zijn bevreesd voor een "verstenend" Vlaanderen en pleiten voor een goede ruimtelijke ordening en huisvestingsbeleid.
Agalev is naar eigen zeggen bezorgd over het feit dat Vlaanderen in hoog tempo wordt volgebouwd. Ze verwijzen daarbij naar recente cijfers van het NIS. "Vlaanderen heeft daarmee de twijfelachtige eer de meest versteende regio van Europa te zijn. Niet alleen door bijkomende wegen. Vooral de ruim opgezette verkavelingen, lintbebouwing en de aanleg van nieuwe industrieterreinen doen een flinke duit in het zakje", luidt het.
Daarom pleiten de groenen voor een goed huisvestings- en ruimtelijk ordeningsbeleid. En daarbij moet het versterken van woonkernen, vooral in de steden, centraal staan. Dat kan door het stimuleren van renovatie van bestaande woningen. Toch zijn ook bijkomende woningen nodig, geven de groenen toe. Maar, die dienen zoals gezegd te worden opgetrokken in woonkernen. "Veel gebieden die nu als woonuitbreidingsgebied op het gewestplan staan, voldoen niet aan dit criterium".