Rwandese nonnen niet erkend als vluchtelingen

Print
De Rwandese kloosterzusters Gertrude en Maria Kisito, beiden veroordeeld door het Brusselse assisenhof, worden in België niet erkend als vluchtelingen. Dat heeft de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen op 19 juli jongstleden beslist.
De beroepscommissie bevestigde een eerdere beslissing in eerste aanleg van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. De vier veroordeelden van het Rwanda-proces hadden allen in België een asielaanvraag ingediend kort na hun aankomst in België in 1994. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen had hun aanvraag echter afgewezen omwille van de gerechtelijke onderzoeken die toen tegen de betrokkenen liepen. Het Commissariaat-Generaal verwees naar het feit dat de Conventie van Genève voor de erkenning van vluchtelingen, niet van toepassing is indien men vermoedt dat de persoon oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd.