Geen speurders voor verhoor van kinderen

Print
Minister van Justitie Verwilghen heeft een rondzendbrief verspreid over de mogelijkheden van videoverhoor bij kinderen. Door die omzendbrief is er nu een wettelijk kader voor de opnames van het verhoor van minderjarige slachtoffers of getuigen van bepaalde misdrijven.
De omzendbrief is een gevolg van vijf jaar geslaagd proefdraaien in Brussel en Charleroi. De inhoud kan de goedkeuring wegdragen van magistraten en politiemensen. Toch is er voorbehoud, want diegenen die de richtlijn in praktijk moeten omzetten zijn er niet (meer) of nog niet. Jarenlange ervaring en opleiding zijn door de politiehervorming verdwenen. De hervorming bepaalt immers dat het onderzoek naar seksuele misdrijven - waarvoor het videoverhoor in de eerste plaats werd opgestart - alleen mag worden uitgevoerd door de lokale politie. Vele agenten die zich de voorbije jaren hebben gespecialiseerd in het verhoor van kinderen, komen uit de schoot van de gerechtelijke politie (GP) of de BOB en zijn nu federaal. Zo zijn bijvoorbeeld haast alle Brusselse rijkswachters-kinderverhoorders net voor de politiehervorming gepromoveerd tot de BOB.
Daardoor stelt zich in veel arrondissementen een probleem door het gebrek aan geschoolde mensen. Andere arrondissementen namen dan weer hun voorzorgen. Lokale agenten doen de verhoren, maar ze gebruiken daarvoor de lokalen bij de federale politie met federale agenten als technisch personeel.
In Limburg zijn een aantal kinderen verhoord in een speciale videokamer van de vroegere GP Hasselt, nu de gerechtelijke diensten van de federale politie. In de praktijk zal de lokale politie gebruik kunnen maken van die kamer, met een gespecialiseerd lid van de federale politie als begeleider.