Steeds meer 40-plussers worden moeder

Print
In Nederland zijn de laatste jaren steeds meer vrouwen van rond de dertig voor het eerst moeder geworden. Maar ook onder vrouwen van eind dertig, begin veertig is sprake van een stijging.
Zo zijn vorig jaar ruim 4.000 Nederlandse vrouwen van 40 jaar en ouder moeder geworden. Dat is bijna drie keer zoveel als 20 jaar geleden. In 23 procent van de gevallen ging het om een eerste kind. Dat is tweemaal zoveel als in 1980.
Onder vrouwen tussen de 35 en 39 was de stijging nog iets groter. In 1980 kregen in deze leeftijdsgroep bijna 8.000 vrouwen een kind. Verleden jaar waren dat er 32.000. Voor een kwart van hen was het het eerste kind. In 1980 was dat aandeel nog 15 procent.