Europa overweegt inenting tegen MKZ toe te staan

Print
De Europese Commissie wil het verbod op vaccinatie tegen mond- en klauwzeer herzien. Dat heeft commissaris David Byrne laten weten aan de europarlementsleden Bart Staes en Lousewies van der Laan. Misschien mogen de dieren in de toekomst opnieuw preventief worden ingeënt.
De uitbraak van het besmettelijke mond- en klauwzeer in Groot-Brittannië en het overslaan ervan naar Frankrijk en Nederland zorgde ervoor dat dit voorjaar honderdduizenden dieren werden afgeslacht. Op die manier wou de overheid vermijden dat de ziekte zich verder verspreidde.
De aanpak stuitte op heel wat kritiek. De afslachtingen konden perfect worden verhinderd. Maar dan moest er worden overgegaan tot preventieve vaccinaties. Europa wou dat evenwel niet. Landen die overgaan tot inenten, mogen naderhand geen vlees meer uitvoeren naar heel wat contreien. Het zou onmogelijk zijn om ingeënte dieren te onderscheiden van zieke, heette het. Commissaris Byrne is nu evenwel van plan om alles opnieuw te evalueren.