Bebouwing in Vlaanderen sterk toegenomen

Print
Ons land raakt stilaan volgebouwd. Zo is tussen 1980 en 2000 130.720 hectare bebouwde oppervlakte bijgebouwd. Dat is een equivalent van een kwart miljoen voetbalvelden. Het gaat om een stijging van 59 procent. Vooral in landelijk Vlaanderen wordt er voort gebouwd.
Tweederde van de stijging is voor rekening van onze regio. Het aandeel van bebouwde oppervlakte ten opzichte van het hele grondgebied België is gestegen van 7 procent in 1980 tot bijna 12 nu