Waalse jagersverenigingen tegen besluit Waalse regering

Twee Waalse jagersverenigingen hebben bij de Raad van State een beroep ingediend tegen een aantal bepalingen uit het besluit van de Waalse regering van 17 mei op de jacht.

BELGA

BR>

Het betreft de verenigingen Le Solitaire Ardennais en l'Amicale des Chasseurs de la Region Wallonne. Ze dienden een beroep tot schorsing en vernietiging in tegen de verplichting om lid te zijn van een erkende jachtraad om te kunnen jagen op herten, hazen en de Europese patrijs. Volgens de verenigingen is deze verplichting strijdig met de wet op de jacht, met het grondwettelijke gelijkheidsprincipe en met internationale teksten.

Ook onder meer het verbod om te jagen op wild op open velden wordt aangevochten, net als het verbod op de jacht op everzwijnen in een bepaalde periode.