Overtreders en politie zien anonieme filmwagen wel zitten

Een maand na de start van het project laten politie én automobilisten zich zeer positief uit over de Mobiele Observatie-Auto (MOA), de anonieme politiewagen die snelheidsduivels, roodrijders en agresieve chauffeurs op videofilm vastlegt. Wie overtreedt, wordt naar de kant gehaald, de beelden getoond en de les gespeld. Wie echt zwaar over de schreef ging, gaat ook nog eens de bon op. «Concrete cijfers zijn er nog niet. Wel hoor ik niets dan positieve reacties.

YVES LAMBRIX

BR>

Vooreerst zeggen de politiemensen dat de chauffeurs hun overtredingen nooit betwisten - in tegenstelling tot processen-verbaal waar in 60 procent van de gevallen excuses worden aangehaald. De overtredingen zijn immers op videofilm vastgelegd. Sommigen willen de beelden zelfs niet zien, gewoonweg omdat ze weten dat ze in de fout zijn gegaan,» zegt gedeputeerde van veiligheid Guy Vrijs. «Anderen krijgen bij het bekijken van de video rode oortjes en geven hun overtredingen of agressief rijgedrag volmondig toe.»

Vrijs krijgt ook van de agenten zelf - de Genkse politie gaat met de diepgroene MOA-Ford Mondeo de baan op - niets dan positieve commentaar. «Dit project werkt motiverend voor de chauffeurs, maar ook voor ons. We zien op de video vaak overtredingen die we anders niet zouden opmerken of kunnen bewijzen, bijvoorbeeld iemand die van rijvak verandert zonder zijn richtingaanwijzer op te zetten. De contacten met de ovettreders zijn ook positief. De agenten zien dat zij wel degelijk hun rijgedrag aanpassen,» besluit Vrijs.