Hulpbisschop De Kesel overleden

In Gent is de vroegere hulpbisschop monseigneur De Kesel overleden. Hij was van 1961 tot 1990 hulpbisschop van het bisdom Gent. Geboren in 1903 werd hij bijna 100 jaar oud. Sinds 1927 was De Kesel priester. In 1960 werd hij door wijlen paus Johannes XXIII tot hulpbisschop van Gent benoemd.

brousseeuw

Hij behield deze functie tot 1990. De Kesel nam deel aan het Tweede Vaticaanse Concilie van 1962 tot 1965.

Aangeboden door onze partners