Havens vragen steun voor strijd tegen illegalen

De havens van Oostende en Brugge vragen subsidies van de federale overheid voor de strijd tegen illegale vluchtelingen. De twee havens hebben minister van binnenlandse zaken Antoine Duquesne (PRL) een gezamelijk dossier bezorgd. Havenmanager Paul Gerard van Oostende denkt aan de ter beschikkingstelling van personeel en vraagt voorts financiele steun voor camera's, afsluitingen en andere veiligheidsinfrastructuur.

BELGA

BR>

Er is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in controles en beveiliging van de havens. De eerste zes maanden van dit jaar werden in het gerechtelijk arrondissement Brugge, 2.250 vluchtelingen opgepakt. Dat zijn er zeven procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er 2.439 onderschept.

Ruim de helft van de vluchtelingen, 1.343, werd in de haven van Zeebrugge onderschept. In de haven van Oostende waren dat er 600. Anderen werden elders ontdekt, waaronder op de parking op de E40 in Jabbeke. In 2000 werden nog 5.389 illegalen opgepakt in het arrondissement Brugge.